Posts tagged "tôm thẻ chân trắng"

Lợi khuẩn của tôm thẻ chân trắng là một chất bổ sung thức ăn ở dạng vi khuẩn sống có lợi cho tôm thẻ chân trắng bằng cách cung cấp sự cân bằng cho đường ruột. Thông qua việc sử dụng chế phẩm sinh học này, việc sử dụng thức ăn trong quá trình canh tác có thể trở nên hiệu quả hơn.

X