Posts tagged "nuôi tôm"

Vibrios là vi khuẩn không được hoan nghênh nhất trong ngành nuôi tôm toàn cầu, gây ra các bệnh bao gồm EMS và gây thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm đặc biệt đối với ngành nuôi tôm. Tuy nhiên, trong bài viết này, có rất nhiều cách để nông dân giảm thiểu các rủi ro khiến tôm mắc các bệnh liên quan đến Vibrio.

X