Posts tagged "lời khuyên"

Với thông tin sinh khối chính xác, nông dân có thể điều chỉnh chế độ thức ăn tốt hơn để tối đa hóa tốc độ tăng trưởng và giảm thiểu chi phí, với các tác động tích cực đến môi trường và sức khỏe tôm. Vào những thời điểm căng thẳng, chẳng hạn như khi dịch bệnh bùng phát, tích tụ amoniac hoặc thu hoạch thì việc hiểu tỷ lệ tử vong và tốc độ tăng trưởng là rất quan trọng để đưa ra quyết định rõ ràng hơn về thức ăn và thu hoạch.

X