Công nghệ, quy trình nuôi tôm

Với thông tin sinh khối chính xác, nông dân có thể điều chỉnh chế độ thức ăn tốt hơn để tối đa hóa tốc độ tăng trưởng và giảm thiểu chi phí, với các tác động tích cực đến môi trường và sức khỏe tôm. Vào những thời điểm căng thẳng, chẳng hạn như khi dịch bệnh bùng phát, tích tụ amoniac hoặc thu hoạch thì việc hiểu tỷ lệ tử vong và tốc độ tăng trưởng là rất quan trọng để đưa ra quyết định rõ ràng hơn về thức ăn và thu hoạch.

Vibrios là vi khuẩn không được hoan nghênh nhất trong ngành nuôi tôm toàn cầu, gây ra các bệnh bao gồm EMS và gây thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm đặc biệt đối với ngành nuôi tôm. Tuy nhiên, trong bài viết này, có rất nhiều cách để nông dân giảm thiểu các rủi ro khiến tôm mắc các bệnh liên quan đến Vibrio.

Lợi khuẩn của tôm thẻ chân trắng là một chất bổ sung thức ăn ở dạng vi khuẩn sống có lợi cho tôm thẻ chân trắng bằng cách cung cấp sự cân bằng cho đường ruột. Thông qua việc sử dụng chế phẩm sinh học này, việc sử dụng thức ăn trong quá trình canh tác có thể trở nên hiệu quả hơn.

Mưa là một trong những thách thức lớn đối với người nuôi tôm trên toàn thế giới. Khi mùa mưa đến, sản lượng tôm sẽ giảm một cách tự nhiên, phản ánh những thách thức về quản lý mà lượng mưa sẽ mang lại cho chu kỳ nuôi. Mặc dù nhiều nông dân có thể quản lý lượng mưa hàng năm với ít hậu quả, nhưng sáng suốt nhất vẫn là có sẵn một đội ngũ được đào tạo bài bản và các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) hiệu quả để ứng phó với tác động của mưa.

X