Chi phí đầu vào cao, áp lực lớn cho ngành tôm 2023
0

Chỉ riêng chi phí thức ăn tôm, hiện đã tăng khoảng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc các chi phí đầu vào như công lao động, thất thoát giống từ quá trình ương nuôi đang khiến ngành tôm phải đối diện với nhiều khó khăn trong năm 2023 này.

Theo VTC16

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X